Wim de Wagt

Kunsthistoricus, schrijver

De kunst van het herinneren

De kunst van het herinneren, Een reis langs de verbeelding van verdriet en schoonheid, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2013, 240 p. ISBN 978-90-5937-336-5

Wat is het verband tussen Edward Hopper, de Kennedy's, Bas Jan Ader en Cape Cod, dat mythische schiereiland voor de Amerikaanse oostkust? Hoe reconstrueer je de aangrijpende levensgeschiedenis van de Duits-Nederlandse joodse familie Emmering, met niet meer dan een bundeltje foto's en persoonlijke papieren? Waarom zou je een biografie schrijven over een onbekende kunstenaar als Walter Macke, de begaafde, jong gestorven zoon van de bekende Duitse expressionistische kunstenaar August Macke? Wat is de symboliek van het nieuwe World Trade Center in New York, gebouwd onder supervisie van Daniel Libeskind, in de context van de Global War on Terror en de verwerking van 9/11 in de kunst?

De kunst van het herinneren is een zoektocht naar de wisselwerking tussen kunst en geschiedenis, tussen persoonlijke ervaringen en grote historische gebeurtenissen, tussen de objectieve werkelijkheid en de mythevorming en symboliek van kunstwerken, steden, architectuur en landschappen.


The Art of Remembrance is the title of a book, in which I try to show the links between art and history, between personal experiences and historical events, between objective reality and the myths around works of art, cities, architecture, and landscapes. Subjects are the relationship between Edward Hopper, the Kennedy's, Bas Jan Ader and the legendary peninsula of Cape Cod. The terrorist attacks on the World Trade Center New York in the historical context of cultural genocide and urbicide. The German painter August Macke and his gifted son Walter against the background of the First and Second World War. The Jewish family Emmering and the way the past is commemorated in the works of a German artist such as Gunter Demnig.


'Heel boeiend, helder en erudiet beschrijft hij zijn reis langs sporen die de geschiedenis achterlaat in de kunst, en hoe kunstenaars in hun werk vormgeven aan ingrijpende gebeurtenissen.'

Madelon de Swart, NDB Biblion

'De Wagt is geen puur documentaire schrijver; hij associeert, noemt lichtval, kleuren, kortom laat je ook de poëzie proeven. En gaat, wat nog wel het belangrijkste is, uitvoerig in op de manieren die kunstenaars en architecten ten dienste staan om uiteenlopende idealen vorm te geven.'

André Keikes in de Leeuwarder Courant

'Het boek is een mengeling van reisreportage en geschiedschrijving en bevat verrassende ontmoetingen en observaties, waarbij de auteur voortdurend heen en weer schakelt tussen heden en verleden. Een uiterst knap geschreven en doorleefd werk.'

Andre Oyen op Iedereenleest, 5 sterren

'Het fanatisme waarmee De Wagt in zijn onderwerpen duikt werkt aanstekelijk. Hoewel zijn verhalen weinig onderlinge samenhang vertonen, weet hij de lezer toch iedere keer weer opnieuw te boeien. Een mooi eerbetoon aan schoonheid en verdriet.'

Emma Johnson oop 8Weekly, 4 sterren


Interview door Peter Henk Steenhuis in Trouw, 11 september 2013:

http://www.trouw.nl/tr/nl/7753/9-11-11/article/detail/3507869/2013/09/11/De-kunst-van-het-herinneren.dhtml


Filmopname van lezing Wim de Wagt tijdens de Grote Geheugen Show, ArtEZ, Arnhem, 13 februari 2015

https://www.youtube.com/watch?v=G0eodkynzLY


Boek bestellen:

http://www.dekunstvanhetherinneren.nl/ of www.lubberhuizen.nl