Het is september 1929. In Genève komen de regeringsleiders van de 27 Europese landen bij elkaar om te confereren over een Europese federatie. Alleen door verzoening en samenwerking kan Europa er economisch weer bovenop komen en een nieuwe vernietigende oorlog voorkomen worden. De voortrekkers van dit Europese project zijn de leiders van Frankrijk en Duitsland, namelijk Aristide Briand en Gustav Stresemann. Terwijl de regeringsleiders over vergaande samenwerking praten, ondernemen talloze burgers, economen, zakenmensen, kunstenaars en intellectuelen in heel Europa vergelijkbare acties. Onder hen de Boheemse graaf Richard Coudenhove-Kalergi en in Nederland de journalist Robert Peereboom, die een nationale handtekeningenactie op touw zet. Een verenigd Europa is heel dichtbij. Desondanks komt er niets van al die mooie plannen terecht. Europa zakt steeds dieper weg in het moeras, raakt meer en meer verdeeld en gaat ten slotte ten onder in de Tweede Wereldoorlog.

Wat is er precies gebeurd? Wat, als het wel was gelukt en wat had dit betekend voor het lot van zo vele mensen? Waarom lukte het toen niet een Europese federatie van de grond te tillen, en wat zegt dit over onze tijd?

Een indringend, maar vergeten verhaal uit de sleuteljaren van de twintigste eeuw waarin de geschiedenis een andere loop had kunnen nemen en dat een spiegel vormt voor de Europese crisis in onze tijd.


Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 224 pagina's, ISBN 9789059374317

Wij Europeanen is totstandgekomen mede dankzij een bijdrage van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten.

Bestellen en meer informatie:

http://www.lubberhuizen.nl/wij-europeanen


***** Olaf Tempelman in de Volkskrant , 5 december 2015:

'Wij Europeanen staat vol passages die aan actualiteitswaarde weinig hebben ingeboet. Wie niet ongerust wordt van deze ploeteraars uit het interbbellum, moet bedenken dat je nooit mag uitsluiten dat onze tijd nog eens bekend komt te staan als het tweede of het lange interbellum. Een aanrader voor alle Europeanen, degenen die veel en graag afgeven op 'Europa' in het bijzonder.'

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/net-te-weinig-geluk-in-het-interbellum~b02b9e79/

Tomas Vanheste in De Correspondent , 18 september 2015:

'mooi en bijzonder intrigerend'

Ellen Van De Vyver en Hendrik Vos (Centrum voor EU-studies, Universiteit van Gent), in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13, 2016, 3, pagina's 133-135:

'Wim de Wagt schetst een scenario van hoe het had kunnen lopen. En daarmee geeft hij ook hoop en inspiratie aan politici en de denkers van vandaag: de toekomst ligt niet vast. Het zijn wel degelijk keuzes, beslissingen en - jawel - ook toevalligheden, die bepalen hoe de geschiedenis in zijn plooi valt.'

Thijs Kleinpaste in Ons Erfdeel 2016, 2, pagina's 134-137:

'Wij Europeanen is een intelligent composiet uit gelijke delen geschiedenis, verbeelding en hoop.'

John Oomkes in Haarlems Dagblad , 13 oktober 2015:

'De Wagts boek is geen historische verhandeling pur sang. Wij Europeanen doet ook verslag van een persoonlijke speurtocht. Het leest daarnaast als een detective die zoekt naar het antwoord op de vraag 'wat als', oftewel 'what if'...

Leo Klinkers, website Sterk leren academy , januari 2017

'Wij Europeanen is een erudiet, spannend en leerzaam boek. (...) Het is eenliterair geschreven documentaire, een deels geromantiseerd wetenschappelijk onderzoek, een journalistieke weergave van een fascinerende politieke historie.'

Hendrik Vanmassenhove, website Liberales, maart 2018

'Wim de Wagt zet levensechte personen neer door de aandacht die hij schenkt aan details en schijnbaar overbodige beschrijvingen. Hij biedt geen theorieen, althans die indruk wekt hij niet doordat ze ingebed zitten in een vlotte weergave van de historische gebeurtenissen.'


'When we were true Europeans', published on Social Europe , 11 october 2016:

https://www.socialeurope.eu/2016/10/when-we-were-true-europeans/