Wim de Wagt

Kunsthistoricus, schrijver

Joods Haarlem
De Nederlands-Israëlitische Gemeente Haarlem was in het interbellum een van de belangrijkste Joodse gemeenten van het land. De invloedrijke rabbijn Simon Philip de Vries was tientallen jaren lang de geestelijke leider van de gemeente. Vanaf 1936 was Haarlem de hoofdplaats van het synagogaal ressort Noord-Holland, met opperrabbijn Philip Frank als leidsman, en gold de synagoge aan de Lange Begijnestraat als hoofdsynagoge van de provincie.
Dit boek vertelt de geschiedenis van de Haarlemse Joodse gemeenschap aan de hand van nog bestaande of intussen verdwenen synagogen, gemeentegebouwen, huizen, winkels en begraafplaatsen. Van de opkomst en bloei van Joods Haarlem vanaf de 18de eeuw, de bijna complete vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog en de moeizame wederopbouw sindsdien. Nog steeds heeft Haarlem een zelfstandige Joodse gemeente en sinds enige jaren is weer sprake van een bescheiden groei.
Joods Haarlem biedt een fascinerende topografie, waaruit de hoop en herinnering van de joodse gemeenschap tot ons spreken. Met fotografie van Edwin Walvisch, historische foto’s, een stadsplattegrond en een verklarende termenlijst.


Joods Haarlem, Een topgrafie van hoop en herinnering, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer, 2005, 144 pagina's, ISBN 9071123898.'Met zijn boek heeft De Wagt de stille getuigen van deze aangrijpende geschiedenis tot spreken weten te brengen'.

Maarten Brock in Haarlems Dagblad .

'Het boek laat op een uitstekende manier de bij elkaar gevonden puzzelstukjes van weleer zien. In korte en overzichtelijke hoofdstukken worden verschillende facetten van Joods Haarlem van vroeger beschreven. Maar niet alleen het verleden krijgt ruimschoots de aandacht. Ook het heden van een weer opbloeiende Kehilla met Rabbijn Shmuel Spiero krijgt een plaatsje in het fraai geïllustreerde boek. De auteur geeft duidelijk blijk van zijn professionele ervaring en heeft met deze publicatie een belangrijk stuk cultuurgeschiedenis in kaart gebracht. Een aanrader, ook in genealogisch opzicht!'

Leo Levie in Misjpoge