Wim de Wagt

Kunsthistoricus, schrijver

In: Tussen Vecht en Eem, uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem, nr. 2, mei 2017.