Briands Europavisioen, een Nederlandse opinie

Algemeen Handelsblad, 7 september 1929

‘En al zou het natuurlijk verkeerd zijn onmiddellijk hoge verwachtingen zich te maken omtrent de verwezenlijking van het denkbeeld ener nauwere Europese samenwerking, het zou toch ook dwaas zijn, de betekenis te onderschatten, van hetgeen thans, niet door een idealistische dromer, maar door een staatsman, die de realiteiten dezer wereld kent, en die de politieke leider is van een groot en machtig land, wordt gepropageerd.

Veel van hetgeen nog slechts enkele jaren geleden een onmogelijkheid werd geacht, is intussen toch verwezenlijkt of staat voor de verwezenlijking. Denken we slechts aan de resultaten van de Haagse conferentie. En al lijkt de realiteit in Europa op het ogenblik ook zo, dat Briands ideaal verder schijnt dan ooit, de ontwikkelingsgang der laatste jaren toont, dat we niet behoeven te wanhopen ook het thans nog onmogelijk lijkende op den duur verwezenlijkt te zullen zien.’