Het persbericht van 9 september 1929 waarin gewag wordt gemaakt van de instemming van de ministers van buitenlandse zaken en 'first delegates' van de 27 Europese landen met Aristide Briands Europa-plan.

Titelblad van een van de rapporten van de Commission of Enquiry of European Union van de Volkenbond.

Een van de vele 'wetenschappelijke' onderbouwingen van de gewestse Europese unie: een overzicht van de bevolkingsaantallen per land voor en na de Eerste Wereldoorlog. Let op de soms enorme verschillen, bijvoorbeeld Duitsland ong. 67.000 voor, 61.000 na; Oostenrijk 52.000 en 6.000.


Talloze organisaties, verenigingen, academische instellingen, 'denktanks', enz. stuurden aanbevelingen en adviezen - vaak zeer goed onderbouwd - op naar de Commission of Enquiry for European Union, zoals het Middeneuropa Instituut te Brunn (Oostenrijk).